عصر ارتباطات و اطلاعات در دنیای مجازی اینترنت
آموزش در مسیر سایبر 
قالب وبلاگ

آشنایی با پورتال و مفاهیم زیربنایی آن

JSR168 مفاهیم بین JSR168 &WSRP را منطبق ساخته است. در ذیل مفاهیم عمده در استاندارد مذکور آمده است:
modeهاى پورتلت و حالات پنجره به طور کامل منطبقند.
کد گذارى و ساخت اشاره گرهاى URL به پورتلت به طور کامل منطبقند.
هر دو استاندارد تعامل کاربر با پورتلت را با فاز هاى render، action دارند.
وضعیتى که امکان گسستگى پورتلت و نمایش آن را در فراخوانى هاى بعدى render فراهم مى آورد، در WSRPتحت عنوان navigational state و در JSR168 با پارامتر هاى render پشتیبانى مى شود.
هر دو استاندارد حالت گذرا را در درخواستها با session ذخیره مى کنند. Session ID در WSRP هنگام نگارش فراخوانى هاى WPSR به پورتلت هاى JSR168 ذخیره سازى حالت ثابت براى خصوصى سازى ارسال پورتلت در WSRP با ویژگى هاى انواع اختیارى صورت مى گیرد، در حالیکه JSR168 فقط از رشته یا آرایه پشتیبانى مى کند. به عبارتى تولیدکنندگان WSRP مبتنى بر JSR168 فقط زیر مجموعه اى از عملکرد هاى WSRP را بکار مى برند.
اطلاعات مربوط به فراخوانى پورتلت در WSRP، RegistrationData و در JSR168، Portlet Context نام دارد. همه داده هایى که در portlet context نشان داده مى شوند، در Registration Data نیز وجود دارند.
همانگونه که در فهرست فوق مشاهده مى شود، همه این مفاهیم، انطباق بین JSR168 آیتم هاى پیشرفته پورتلت API
این بخش به مفاهیم پیشرفته پورتلت API نظیر دستیابى به اطلاعات کاربر، فراخوانى زمینه پورتال، localization &caching مى پردازد.
اطلاعات کاربر
شاید بعضى از پورتالها بخواهند markupهاى تولید شده را با توجه به اطلاعات شخصى کاربر، خصوصى نمایند. چنین اطلاعاتى اطلاعات پروفایل نام دارند و حاوى جزئیاتى نظیر نام کاربر، نشانى، پست الکترونیکى و غیره مى باشند. براى نمونه، با استفاده از پروفایل کاربر، پورتلت شرایط جوى مى تواند شرایط جوى شهرى که کاربر فعلا در آن زندگى مى کند را نشان دهد.
پورتلت API از دسترسى به اطلاعات پروفایل کاربر از طریق صفت درخواست USER-INFO به صورت نگارشى پشتیبانى مى کند.
ویژگى پورتلت، استفاده از اسامى صفت کاربر (Platform for privacy preference) 3P را توصیه مى کند. پورتلت مى تواند در تعریف کننده نصب تعریف شود، توصیف کننده اى که صفات اطلاعات کاربر از طریقاین نگاشت در درخواست دسترس پذیر مى سازد. سپس پورتال مى تواند این صفات را در زمان نصب به صفات موجود در ذخیره داده هاى کاربر بنگارد یا از آنها صرفنظر کند.
اطلاعات کاربر درباره تحریک action ممکن است متفاوت از اصول J2EE باشد و در این صورت پورتلت، پورتلت راه دور نامیده مى شود. اگر پورتلت، پورتلت راه دور باشد (تولیدکننده WSRP)، اصول J2EE مصرف کننده WSRP را نشان مى دهد.
زمینه پورتال (Portal Context):
پورتلت API براى سازگار نمودن پورتلت ها با پورتالى که آنها را فرا مى خواند، portal context را فراهم مى آورد.این پورتال از درخواست بازیابى مى شود. این پورتلت اطلاعاتى نظیر فروشنده پورتال، نسخه پورتال و ویژگى هاى مختص پورتال را فراهم مى آورد. این اطلاعات به پورتلت امکان مى دهد تا از گستره هاى ویژه فروشنده در هنگام فراخوانى توسط پورتال استفاده کند. از آنجائیکه Portal Context به درخواست ضمیمه شده، ممکن است از درخواستى به درخواست دیگر تغییر یابد. این حالت میتواند در سناریوى راه دور اتفاق بیفتد، جایى که یک پورتلت ممکن است از پورتال هاى مختلف (مصرف کننده WSRP) فراخوانى شود.
Localization
ویژگى localization، استقرار را در دو سطح فراهم مى آورد: توصیف کننده نصب و پورتلت.
در سطح توصیف کننده نصب، همه تنظیمات توسط راهبر وب سرور (توصیف پورتلت، پارامتر هاى initiator، نمایش نام و غیره) از جمله صفت Xml:lang نظیر توصیف کننده نصب سرولت ۴/۲ ، تغییر مى یابد. تگ Xml:lang، تگ مشابهى را در زبانهاى مختلف (مثلا نمایش نام به انگلیسى، آلمانى و ژاپنى) ایجاد مى نماید.
این ویژگى در سطح پورتلت، کلاس منبع را در توصیف کننده اى که حاوى نسخ localized عنوان پورتلت است، عنوان کوتاهى براى تجهیزاتى که از نظر گرافیکى محدودیت دارند و کلمات کلیدى که عملکردهاى پورتلت را توصیف مى کنند، در نظر مى گیرد. ویژگى نمادى را براى استقرار نمایش اسامى و مقادیر توصیف ها توصیه مى کند. پورتلت مى تواند از طریق متد Portlet Context (Get Resource Bundle) به منبع دسترسى پیدا کند.
Caching
JSR168، پشتیبانى از Caching را به صورت اعلان و برنامه نویسى، تعریف مى کند. زمان انقضاى پاسخ پورتلت را مى توان در هر پورتلت تعریف نمود. پورتلت در زمان اجرا مى تواند زمان انقضا را براى پاسخ render با استفاده از ویژگى EXPIRATION_CACHE تنظیم کند.
هر درخواستى که به این پورتلت ارسال شود، به طور خودکار، محتواى Cach شده را منقضى مى کند، به عبارتى وقتى کاربرى بر روى action یا render کلیک مى کند، پورتلت آن را مستقل از زمان انقضا دریافت مى دارد

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
برگه ها
آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 34885

2musicweb - 2musicweb

ایران رمان