عصر ارتباطات و اطلاعات در دنیای مجازی اینترنت
آموزش در مسیر سایبر 
قالب وبلاگ

مرجع کامل خطاهای مودم هنگام اتصال به اینترنت

بیجاد 

 

 

 @ 600. اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایسش داده می شود.

@601. راه اندازی port بی اعتبار می باشد .

@602. portهم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

@603. بافر شکماره گیری بیش از حد کوچک است .

@604.اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

@605.نمی تواند اطلاعات port را تعیین نمود .

@606. portشناسایی نمی شود.

@607. ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد.

@608. راه انداز مودم نصب نشده است.

@609. نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است.

@610.بافر ندارد

@611. اطلاعات مسیریابی غیرقابل دسترس می باشد .

@612. مسیر ذدرست را نمی تواند پیدا نماید

@613. فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.

@614. سرریزی بافر

@615. portپیدا نشده است .

@616. یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

@617. port  یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد.

@ 618. port  باز نمی شود (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از port استفاده کند).

@619. port قطع می باشد(وقتی رخ می دهد که یک برنامه از port استفاده کند)

@620. هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.

@621. نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز کند.

@622. فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

@623. نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.

@624. نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

@625. اطلاعات بی اساس در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود.

@626. رشته را نمی تواند بارگذاری کند.

@627. کلید را نمی تواند بیابد.

@628. port قطع شد

@629. port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود .(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی)

@630. port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می شود.

@631. port تسط کار بر قطع شد.

@632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد.

@633.  port   هم اکنون  مورد استفاده می باشد و برای   Remopte access diel-up  پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی برروی مودم شما است)

@634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.

@ 635 . خطا مشخص نشده است .

@ 636. دستگاه  اشتباهی بع port  بسته شده است.

@ 637 رشته (string) نمی تواند تغییر یابد.

638. زمان درخواست به پایان رسیده است.

@ 639.شبکه نا همزمان قابل دسترس نیست.

@ 640. خطای nertbios روخ داده است.

@ 641. سرور نمی تواند منابع netBios مورد نیاز بری پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد

@ 642. یکی از اسامی NetBios شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد .(دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند)

@643DIAL-UP ADAPTOR     در قسمت NETWORKویندوز وجود ندارد.

@644. شما POPUS پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.

@645 .Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.

@646 . حساب در این موقع روز امکان log on  وجود ندارد .

@647. حساب قطع می باشد.

@648. اعتبار password تمام شده است.

@649. حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است )

@650. سرور Remote Access (دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد.

@651. مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده)خطایی را گزارش کرده است .(خطا از طرف مودم بوده است)

@562.پاسخ نامشخصی از طرف دستگاه دریافت می گردد.

@653.macro (دستورالعمل کلان)ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .inf موجود نمی باشد.

@654.یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت inf دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید.

@655.دستورالعمل (پیغام)در قسمت فایل .inf دستگاه مشاهده نمی شود .

@656.دستورالعمل(ماکرو) (default off) در فایل inf دستگاه شامل یک دستورالعمل نامشخص می باشد.

@657. فایل inf دستگاه نمی تواند باز شود.

@658. اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد.

@659. فایل INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید.

@660. فایل INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد.

@661. فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

@662. تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF صورت نگرفته است.

@663. فایل INI  رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید.

@664. نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.

@665. PORT برای Rmote Access (دستیابی راه دور)پیکربندی نشده است.

@666. مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) در حال حاضر کار نمی کنند.

@667. فایل iniرسانه را نمی تواند بخواند.

@668.اتصال از بین رفته است.

@669.پارامتذ به کار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد.

@670. نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند .

@671. نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند.

@672.نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند.

@673.نمی تواند کاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند.

@674.نمی تواند بیشترین حد اتصال BPSرا از روی فایل INI رسانه بخواند.

@675. نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند.

@676. خط اشغال می باشد.

@677.شخص به جای مودم پاسخ می گوید.

@678. پاسخی وجود ندارد.

@679.نمی تواند عامل را پیدا نماید.

@680.خط تلفن وصل نیست.

@681.یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود.

@682.writing section name دچار مشکل می باشد.

@683.writing device type با مشکل روبرو شده است.

@684.writing device name  با مشکل روبرو می باشد.

@685.writing maxconnectbps مشکل دارد.

@686.writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد.

@687. WRITING USAGE با مشکل مواجه است.

@688.WRITING DEFAULT OFF دچار مشکل می باشد.

@689. Readig default off با مشکل مواجه است .

@690. فایل INI خالی است.

@691.دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد.

@692.سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است.

@693.Binary macro با مشکل مواجه می باشد.

@694. خطای DCB یافت نشد.

@695.ماشین های گفتگو آماده نیستند

@696.راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد.

@697. Partial response looping با مشکل روبرو می باشد.

@698. پاسخ نام کلیدی در فایل inf دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.

@699.پاسخ دستگاه باعث سرریزی بافر شده است.

@700. فرمان متصل به فایل inf دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.

@701.دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده COM تغییر می یابد.

@702. پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد.

@703.در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است.

@704.شماره اشتباه Callback .

@705. مشکل invalid auth state.

@706. Invalid auth state دچار مشکل می باشد.

@707. علامت خطایاب x.25

@708.اعتبار حساب تمام شده است .

@709.تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد.

@710.در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع  شده مشاهده می گردد.

@711.Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید.

@712.درگاه Biplex در حال اجرا می باشد چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید.

@713.مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.

@714.کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

@715. به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد.

@716.پیکر بندی Remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.

@717. آدرس های IP در STATIC POOL REMOTE ACCSESS IP وجود ندارد.

@718.مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

@719.PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد.

@720.پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند  .

@721.همتای PPP پاسخ نمی دهد.

@722. بسته PPP بی اعتبار می باشد.

@723.شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد.

@724. پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.

@725.IPX نمی تواند روی PORT (درگاه) DIAL-IN شود زیرا مسیر گردان IPX  نصب نشده است.

@726.پروتکل IPX  نمی تواند برای DIAL-OUT ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود.

@727.نمی توان به فایل TCPCFG.DLL دست یافت.

@728.نمی تواند آداپتور IP متصل به REMOTE ACCASS را پیدا کند.

@729.SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.

@730.ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
برگه ها
آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 34885

2musicweb - 2musicweb

ایران رمان